Aangetekend Mailen Plus / Registered Email Plus en onze organisatie Aangetekend B.V. zijn met ingang van 12 juli jl. eIDAS-certified.


De ontwikkeling van de Plus-variant van Aangetekend Mailen heeft na een zwaar certificeringstraject geleid tot de uitspraak dat onze organisatie geschikt is om – conform de Europese eIDAS-Verordening – als gekwalificeerde Trusted Service Provider op te treden met AM Plus als gekwalificeerde Electronic Registered Delivery Service. Op 12 juli jl. heeft onze auditor, T-Systems GmbH, daarvoor het Conformiteits Certificaat afgegeven.

De volgende fase is de beoordeling door de nationale Supervisory Body, het Agentschap Telecom. Daarna volgt plaatsing op de Europese Trust List (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/


Binnenkort volgt meer informatie over deze gekwalificeerde dienst van Aangetekend Mailen.